Lääkkeiden annostelu

Lääkeannostelijat helpottavat arkea - kun lääkkeet jaetaan viikoittain annostelijaan, on joka päivä helppo ottaa oikean ajankohdan lääkkeet. Annostelijasta on myös helppo seurata, onko lääkkeet tullut jo otettua. Pitkäaikaissairaista jopa kolmannes jättää lääkkeensä kokonaan ottamatta, toinen kolmannes ottaa lääkkeensä suurin piirtein oikein ja vain kolmannes ottaa lääkkeet täsmälleen lääkäreiden antamien ohjeiden mukaisesti. Suurin syy lääkkeiden ottamatta jäämiseen on unohtaminen. Lääkehoidon onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että otetaan oikeat lääkkeet ja ne otetaan oikea-aikaisesti. Vain otettu lääke auttaa!

Myös muita lääkkeitä kuin tabletteja ja kapseleita varten voi joskus tarvita annostelun apuvälineitä. Meiltä löytyy esimerkiksi astmalääkkeiden annosteluun soveltuvia tilanjatkeita.