Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen

Kun päätät lopettaa tupakoinnin, apteekki auttaa - meillä on kaikenlaisille tupakoijille sopivia valmisteita, jotka helpottavat tavoitteen saavuttamista.

Nikotiinikorvaushoidon ajatuksena on korvata tupakasta saatava nikotiini ja ehkäistä tai lieventää tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviä vieroitusoireita. Nikotiinikorvaustuotteiden käyttäjän veren nikotiinipitoisuus jää aina pienemmäksi kuin tupakoitaessa. Ne sopivat vieroittautumiseen kaikista tupakkatuotteista. Tärkeää on, että korvaushoito aloitetaan päivässä poltettujen savukkeiden määrän mukaisesti tarpeeksi suurella nikotiiniannoksella, jota pienennetään asteittain useamman viikon ajanjaksolla.

Nikotiini ei ole ainoa vaihtoehto - olemassa on myös filttereitä sekä tabletteja, jotka vähentävät tupakoinnista saatavaa mielihyvää.

 


Laastarit

Laastarit

Nikotiinilaastari sisältää hitaasti vapautuvaa nikotiinia, jolloin elimistön nikotiinipitoisuus nousee hitaasti, mutta pysyy vakaana noin 16 tuntia. Vaikeasti riippuvaisille on olemassa 24 tunnin laastari. Laastari ei siis ole tupakanhimon pika-apu, vaan se on tehokas vieroitukseen liittyvien oireiden ehkäisijä. Yhdessä laastarin kanssa voidaan tarpeen vaatiessa käyttää imeskelytablettia.

Purukumit ja imeskelytabletit

Purukumit ja imeskelytabletit

Nikotiinipurukumi on eniten käytetty korvaushoitovalmiste. Purukumista nikotiini irtoaa hitaasti. Purukumia jauhetaan voimakkaasti, ja kun suussa tuntuu voimakas maku, purukumi siirretään posken limakalvon ja ikenen väliin, kunnes maku hälvenee. Sitten jatketaan pureskelua, kunnes maku jälleen voimistuu, ja purkka laitetaan lepäämään poskeen. Imeskelytabletti toimii samankaltaisesti kuin purukumi.

Muut tuotteet

Muut tuotteet

Suusumute on uusin ja nopeavaikutteisin annostelumuoto, siinä sumutetaan nikotiinia limakalvoille suuhun tupakanhimon yllättäessä.

Inhalaattorista nikotiini annostellaan imemällä suukappaleen kautta suuhun, ei henkitorveen.

Lisäksi on olemassa filttereitä ja asetaldehydiä sitovia tabletteja.